ไม่ชอบทุกข์กาย จึงทุกข์ใจความทุกข์กาย
ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจ
จนกว่าจะไม่ชอบความทุกข์กาย
จึงทุกข์ใจ
หากไม่ปรุงความไม่ชอบขึ้นมา
มีเพียงทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น