จิตว่างจากอารมณ์นั้นมีอยู่แล้ว เป็นของเดิมจิตว่างจากอารมณ์นั้นมีอยู่แล้ว เป็นของเดิม..
มีความบริสุทธิ์และใสสว่างอยู่ในตัวเหมือนดวงแก้วมณี 
ไม่มีรักมีชังมาก่อน เมื่อเราต้องการจะขุดคุ้ยหากันจริงๆ ก็ย่อมจะพบได้
จิตเดิมแม้ไม่มีรูปร่าง สูงต่ำ ดำแดงอย่างใด 
ก็ยังบ่งบอกความสุขสงบ ของตัวเองให้รู้อยู่บ้าง 
เช่นเวลารู้สึกตัวตื่นจากหลับ หรือเวลาก่อนจะหลับ 
จิตยังมิได้คิดอะไร และจิตสู่ภวังค์ขาดความคิด 
นั่นบ่งบอกถึงสภาพเดิมว่าเป็นธรรมชาติสงบ 
ผุดผ่องไม่มีอารมณ์นึกอารมณ์คิด 
มีอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่มีเวลาที่จะทรงความรู้สึกนั้นไว้ได้
มีอยู่แล้ว อย่างไร ที่ไหน 
คือมีอยู่คู่กับความรู้สึกตัว และทั่วไปในความรู้สึกตัว..

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น