มีสติรู้กายอยู่เนืองๆ เรียกว่าภาวนา
การปฏิบัติธรรมมีไม่มาก
เรามาสร้างตัวรู้สึกตัว สร้างความรู้สึกตัวให้มากๆ
ความรู้สึกตัวเป็นธรรมะฝ่ายกุศล
กุศลอื่นที่ยังไม่ได้เกิดก็จะเกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้น
ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไปในทางหลง 
ความหลงเป็นฝ่ายอกุศล
มีสติรู้กายอยู่เนืองๆ เรียกว่าภาวนา


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น