ธรรมที่ไม่เกิด ไม่ตาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันสมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงกำชับสาวกมากที่สุดว่า.....
“ให้พยายาม ปฏิบัติให้ถึง ธรรมที่มันไม่เกิด ไม่ตาย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แม้จะมีอะไรอยู่.....ก็เหมือนไม่มี .....ได้ก็เหมือนเสีย เสียก็เหมือนได้
เพราะนี่คือ “ความสงบ” สงบจากความสุข สงบจากความทุกข์
เมื่อถึงธรรมที่ “มันไม่เกิด ไม่ตาย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน” แล้ว......
ภพสิ้นแล้ว....พรหมจบแล้ว....ไม่มีภพอื่นชาติอื่น....อีกแล้ว...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น