หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ...คำว่า “ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” นั้น
จึงไม่ได้เกิดจากอิทธิฤทธิ์ใดๆ 
หรือ เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด 
แต่เกิดจากปัญญาเข้าใจเหตุปัจจัยในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กาย และ ธรรมารมณ์ 
โดยเห็นลักษณะของความไม่คงที่  ไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง...

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น