เมื่อรู้อยู่ ปัญญาก็ตามมา
สติคือความระลึกได้ 
สัมปชัญญะความรู้อยู่
ตัวรู้ก็คือตัวพุทโธ 
ตัวพระพุทธเจ้านั่นแหละ
พอมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ 
ปัญญาก็วิ่งตามมาเท่านั้น


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น