ตัวละคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆอย่าไปสนใจกิเลส 
มันจะเกิดหรือไม่เกิด ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร 
ให้สนใจความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ล้วนๆ  
เพราะว่าในความรู้สึกตัวล้วนๆ นั้น
ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ...
เมื่อรู้ผนึกแน่นอนอย่างนี้แล้ว 
พอกระทบกับอารมณ์ที่เป็นราคะ โทสะ โมหะ ก็จะไม่เอาเอง 
ไม่มีใครละ ราคะ โทสะ โมหะได้ 
ตัวละไม่ใช่เรา ตัวละคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆ

เขมานันทะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น