การปล่อยให้จิตคิดตามอารมณ์ของจิต           การปล่อยให้จิตคิดไปในแง่ต่างๆ ตามอารมณ์ของจิตนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมา นอกจากไปเที่ยวเก็บรวบรวมเอาความทุกข์ ความร้อนจากอารมณ์ภายนอก มาเผาลนจิตใจของตนให้วุ่นวายเดือดร้อนไม่ขาดระยะ

                                                                                               หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น