อริยมรรคสมังคีคำพูดที่เรียกว่า อริยมรรคสมังคี เป็นคำพูดเรียกชื่อแห่งภูมิจิต
ที่นักปฏิบัติได้นั่งสมาธิรวมจิตลงถึงความเป็นหนึ่งแล้ว 
และในที่ประชุมแห่งอริยมรรคสมังคีนั้น 
เป็นที่ประชุมพร้อมแห่งองค์อริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการก็ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
ตลอดพระธรรมวินัยทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
ก็ประชุมพร้อมอยู่เองในขณะจิตอันเดียวกันนั้นด้วย 

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น