สุข-ทุกข์ ไม่ใช่ของจริงสุข-ทุกข์นี้เป็นเพียงอาการ
อาการของสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ของจริง
ที่มันให้ความหนัก-เบาแก่เรา
เพราะเราเข้าไปจับไปแบก
ไปถือเอาความยินดี-ยินร้ายเป็นของเรา
ถ้าเราพิจารณาในแง่ไตรลักษณ์
คือลักษณะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สุข-ทุกข์ ยินดี-ยินร้าย 
...มันเป็นเพียงสภาวะที่มีอยู่ในโลก

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น