ถ้าอยากเห็นธรรม อย่าส่งจิตออกนอกกาย
ถ้าพวกเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว
ไม่ต้องส่งจิตออกไปนอกกาย คอยดูอยู่แต่ในกายเท่านั้น
อย่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น
นั่งคอยดู นอนดู เดินดู ยืนดู แต่เฉพาะกายของตัวเอง
ธรรมจะเกิดขึ้นมา ให้เราได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงทุกประการ
โดยจะเกิด...สลับสับเปลี่ยนกันไปมาอยู่เรื่อยๆ
เดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง เดี๋ยวสุขเกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง
เดี๋ยวก็เกิดอุเบกขาขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง หมุนเวียนกันไปมาอยู่ตลอด
เราผู้รู้ ก็คอยดูไป โดยไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ลำบาก
ธรรมชาติ จะเกิดขึ้นมาให้เราดูเอง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น