ต้องรู้ลมอยู่เสมอ มันก็ครองสุขได้ต้องรู้ลมอยู่เสมอ มันก็ครองสุขได้ 
จะเอามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ 
มันก็อยู่ที่ลมนี่แหละ 
ถ้ามัวแต่สนุก เพลิดเพลินจนลืมลม ก็จะหมดสุขได้ 
ฉะนั้นต้องรู้จักสังเกตลมเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา 
ต้องสนใจเขาบ้างว่า เขาอยู่อย่างไร 
อย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว 
เมื่อรู้จักความเป็นอยู่ของเขาแล้ว 
ทีนี้แหละจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่าง 
กายก็เบา ใจก็เบา จะสุขอยู่ตลอดเวลา

 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น