ศีลก็คือ กายปกติ ใจปกติศีลก็คือ กายปกติ ใจปกติ 
ใจปกติคือใจเป็นกลาง
ไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวง 
จิตเป็นกลาง ไม่หวั่นไหว
ในสภาพทั้งปวง
เรียกว่า จิตหลุดพ้น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น