ธรรมและกิเลส ไม่ได้มาในตำรา          เรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาในตำรานะ คำว่า “ตำรา” มีแต่ชื่อของกิเลส มีแต่ชื่อของธรรมะ มีแต่ชื่อของบาป ของบุญ ของนรก ของสวรรค์ ตัวเหตุตัวการที่จะไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพาน เป็นบาปเป็นบุญจริงๆ คือ “ตัวใจ” เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องเป็นเรื่องของใจล้วนๆ

                                                                                         หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น