ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม


สติคือเชือก จิตเหมือนลูกโค
ลมเป็นหลัก 
ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม
จิตจึงจะไม่หนีไปได้ 
ถ้าจิตใจเราตั้งตรง
เป็นหลักอยู่กับที่ 
มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก
อยู่แล้วเสมอ 
นิวรณ์และกิเลสทั้งหลาย
ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น