การภาวนาให้ดูใจตัวเองอย่าส่งใจไปดู ไปรู้ในสิ่งอื่น การภาวนาท่านให้ดูใจของตนเองหรอก ท่านไม่ให้ดูสิ่งอื่น

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น