การมีหัวใจใหญ่ อัตตาเล็กการมีหัวใจใหญ่ อัตตาเล็ก
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก 
ทำให้เรามีความสุขและอยู่ในโลกนี้ได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องประกาศตนถึงความยิ่งใหญ่ของเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น