พยายามมองดูอารมณ์จิตไว้เสมอ          พยายามมองดูอารมณ์จิตของตนเองเอาไว้เสมอ และจักต้องรู้ว่า เวลานี้กำลังคิดอะไรอยู่ ธรรมนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล หรือเป็นอัพยากฤต ก็จักต้องกำหนดรู้ไว้ด้วย

                                                                                                         สมเด็จองค์ปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น