เมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจแล้ว 
เราไม่ต้องรักษาศีล 
ศีลกลับมารักษาตัวเราเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น