รักแท้ในพุทธศาสนา          รักแท้ในพุทธศาสนา คือ เมตตา กรุณา หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดี มีความสุข และอยากให้เข้าพ้นทุกข์ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้ง

                                                                                                       พระไพศาล วิสาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น