หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์ 

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น