เผาคนเป็น...เผาคนเป็นได้บุญมากหลาย
เผาคนตายได้บุญเล็กน้อย

 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น