การสิ้นความกำหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะป่าเปลี่ยวเป็นที่ไปของฝูงเนื้อ 
กลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนก 
การสิ้นความกำหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะ 
พระนิพพานเป็นที่ไปของพระอรหันต์

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น