อย่าพึ่งความสงบภายนอกถ้าเราเอาใจไปพึ่งความสงบของสิ่งแวดล้อม
เช่น...ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่อึกทึก 
ไม่มีเสียงดัง ใจฉันจึงจะสงบได้ 
ความสงบแบบนี้ จะไม่ยั่งยืนเลย
เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ใช่จะสงบเงียบไปได้ตลอด 
แม้แต่อยู่ในป่า ก็ยังมีเสียงรบกวน

พระไพศาล วิสาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น