เหตุที่ปฏิบัติแล้ว สงบยาก
เราทั้งหลายพึงรู้ตัว
ที่เราปฏิบัติสงบยาก เพราะเรารักษาไม่ได้
จิตที่มันลุ่มๆ ดอนๆ
เวลาเคร่ง ก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพาน
ในวันนั้น เวลานั้น
เวลาหย่อน ก็หย่อน ปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้น
อาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เอง
ความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็น หูได้ยิน...มาจากที่นี้แหละ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น