แล้วเราจะรู้จักพระพุทธเจ้า
ยืนก็รู้ว่ายืน นั่งก็รู้ว่านั่ง 
เดินก็รู้ว่าเดิน ยก ย่าง 
ให้หายใจเข้า...ยาว รู้ลมตลอด 
หายใจออก...ยาว ก็รู้ลมตลอด 
ไม่ต้องภาวนา ไม่ต้องนับ
 แล้วเราจะรู้จักพระพุทธเจ้า

หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น