ทางนิพพาน


                                                     ไม่ห่วงข้างหลัง ไม่ห่วงข้างหน้า
                                                                เฝ้าดูจิตปัจจุบัน
                                                      มีสติทุกเมื่อ เป็นทางนิพพาน    


                                                       ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น