ภาวนามยปัญญา


ภาวนามยปัญญา ไม่ต้องฟังต้องคิด
อาศัยความสงบระงับของจิตอย่างเดียว
ก็จะเกิดปัญญา
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น