คนไม่มีทาน ศีล ภาวนาคนที่ไม่มี ทาน ศีล ภาวนา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นคนยากจน
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น