รู้เท่าทันคิด เป็นการปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิด
รู้เท่าทันในความคิดของเรา
นั่นแหละเป็นการปฏิบัติ
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด..

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น