การฝึกสมาธิ ไม่ใช่เพื่อหนีความทุกข์การนั่งฝึกสมาธิ
ไม่ใช่เพื่อจะหนีจากความทุกข์ 
แต่เพื่อจะสะสมและเพื่อจะสร้างพลังจิต
ที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์
และปล่อยวางเหตุของความทุกข์ 
คือความยึดมั่นต่างๆ 
หรือความคิดผิดต่างๆ  
ถ้าจิตใจยังไม่มีพลังพอ ก็ทำไม่ได้..

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น