บริกรรมพุทโธ กับการตามรู้จิต คือหลักเดียวกัน
บริกรรมพุทโธ กับการตามรู้จิต คือหลักเดียวกัน
*******************************


...ภาวนาพุทโธเอาไว้ พอจิตมันอยู่กับพุทโธ ก็ปล่อยให้มันอยู่ไป 
พอทิ้งพุทโธแล้วไปคิดอย่างอื่น ปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้


พุทโธที่เรามาท่องเอาไว้
๑. เพื่อระลึกถึงพระบรมครู
๒. เพื่อกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดความคิดเอง


ทีนี้เมื่อจิตทิ้งพุทโธปั๊บ มันไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาได้ 
แสดงว่าเขาสามารถหาเหยื่อมาป้อนให้ตัวเองได้แล้ว 
เราก็ไม่ต้องกังวลที่จะหาอารมณ์มาป้อนให้เขา 
ปล่อยให้เขาคิดไปตามธรรมชาติของเขา 
หน้าที่ของเรามีสติกำหนดตามรู้อย่างเดียวเท่านั้น 
นี่หลักการปฏิบัติเพื่อจะได้สมาธิสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน
ต้องปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
จากหนังสือ "มอบธรรม นำพร"


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น