ถ้าเจริญสติจนมีกำลัง ธรรมะอื่นๆ จะเกิดขึ้นเองในการปฏิบัตินั้น รายละเอียดของแต่ละสำนักเท่านั้น
ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลักการอันเดียวกัน 
คือพระพุทธเจ้าจะสอนให้มีสติเสียก่อน 
เพราะสติเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด 
ถ้าเจริญสติจนมีกำลังขึ้นเรื่อยๆ 
ธรรมะอื่นๆ จะเกิดขึ้นเอง 
นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น