เมื่อสติต่อเนื่องเข้า..
เมื่อสติต่อเนื่องเข้า..
มันจะแปรสภาพเป็นสมาธิ
เมื่อมันได้ชื่อว่าเป็นสมาธินั้น
มันทำหน้าที่..ตัดความฟุ้งซ่านทางจิต


ท่านเขมานันทะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น