ธรรมสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
ความผูกพันนั่นแลพาให้โลกเป็นทุกข์กันมากน้อย 
ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ 
ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่าและปล่อยวางความผูกพัน
อันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายเถิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น