การแยกจิตออกจากความคิด คือปัญญา
ความสงบของจิต
นั่นแหละคือศีล คือสมาธิ
การแยกจิตออกจากความคิด
นั่นแหละเป็น ปัญญา

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น