ให้คิดว่าการเกิดในโลก ไม่มีอะไรเป็นสุขโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ หาความสุขจริงไม่ได้  
เราต้องเข้าใจตามนี้ ให้คิดว่าการเกิดในโลก
ไม่มีอะไรเป็นสุข มีแต่ความทุกข์อย่างเดียว 
ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 
คนที่คิดว่าสุขก็คือโง่ เป็นคนที่ไร้ปัญญ
คือไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น