จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ
จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ 
แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร 
อย่ายึดมั่นถือมั่น
แม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น