ตัวนึกคิดคือสมุทัย


ตัวนึกคิดนี่แหละคือสมุทัย  
มรรคคือการเอาสติมาดูความคิด 
นี่คือข้อปฏิบัติ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น