เมื่อจิตใจรวมลงได้ ให้กำหนดนิ่งเฉยเมื่อจิตใจรวมลงได้ละเอียดเป็นหนึ่ง  
ถึงแม้ว่า  จะมีสัญญาอยู่บ้างก็ตาม  
ให้เรากำหนดนิ่งเฉย
คำว่า “นิ่งเฉย”นี้  เปรียบเหมือนกับนายพรานดักเนื้อ  
เขาจะนั่งอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว 
แต่ตาของเขาจะมองดูสัตว์ต่างๆ ที่จะดักฉันใด  
การตั้งสติกำหนดจิต ก็ฉันนั้น

 หลวงปู่คำดี ปภาโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น