การฝึกสติด้วยอานาปานุสสติ          ขอยืนยันว่า การฝึกสติจักต้องอาศัยอานาปานุสสติเป็นหลักสำคัญ แต่มิใช่ทำอย่างเคร่งเครียด หากแต่มีสติรู้อยู่เนือง ๆ การเผลอจักมีบ้างเป็นของธรรมดา ถ้าเผลอรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ ให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ ทำบ่อย ๆ เข้า จิตก็จักชินในการรู้ลมหายใจเข้า-ออก สติ-สัมปชัญญะก็จักดีขึ้นตามลำดับ

                                                                                                สมเด็จองค์ปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น