ทุกย่างก้าว ของความฝัน...ทุกย่างก้าว ของความฝัน 
คือ ก้าวย่าง ของความเหน็ดเหนื่อย
ทุกก้าวย่าง ของความเหน็ดเหนื่อย 
คือ ก้าวย่าง ของความสำเร็จ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น