ความผิดนี้แหละ เป็นครูอย่างดีจงระลึกถึงคติพจน์ ว่า “Do no wrong is do nothing!” 
“ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย” 
ความผิดนี้แหละ เป็นครูอย่างดี 
ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเอง ที่ทำอะไรผิดพลาด 
และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษ คือความผิด

 ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น