นิพพานไปไม่ถึงด้วยแรงอยากนิพพานนั้นเป็นเรื่องละเอียด 
ต้องใช้ปัญญาเอามากๆ 
ไม่ใช่ของที่จะถึงด้วยแรงอยาก 
ถ้าเป็นของที่จะถึงได้ด้วยแรงอยาก 
พวกเราคงตรัสรู้กันหมดแล้วทั้งโลก

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น